Specjalizuję się w public relations.

Rozumiem je jako kompleksowe kształtowanie stosunków z otoczeniem.

Kim jestem?

Na czym się znam?