Klient: Fundacja F43
Projekt: Organizacja specjalistycznego szkolenia z udziałem zagranicznego prelegenta

Fundacja F43 wynajęła mnie do zarządzania projektem, który polegał na zorganizowaniu w Warszawie specjalistycznego szkolenie dla ok. 40 psychologów, prowadzonego przez wykładowcę z Wielkiej Brytanii.

Wybrane działania:

  • Przygotowanie koncepcji szkolenia i opracowanie budżetu.
  • Angaż zagranicznego prelegenta i organizacja jego pobytu w Polsce.
  • Opracowanie koncepcji promocji szkolenia.
  • Produkcja materiałów informacyjnych i reklam.
  • Pozyskanie uczestników szkolenia.
  • Nadzorowanie rozliczeń.
  • Kontakty z uczestnikami.
  • Nadzorowanie przebiegu szkolenia.